Søknad om hogst i marka

Brukerveiledning for søknad om hogst i marka

1. Logg inn på Skogfond på nett via Landbruksdirektoratets hjemmeside

(https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eksterne-lenker/digital-tjeneste/skogfondsystemet )

 

2. Klikk på «Søknader inn- og utbetaling»

 

3. Klikk på «Registrer hogstmelding» i listen.

 

4. Velg Markaforskriften’ i nedtrekkslista og trykk lagre:

 

5. I neste bilde legger du inn en beskrivelse av feltet. Hvis du skal søke om hogst i flere områder/bestand, skal disse registreres som egne felt. Hvordan du legger inn flere felt i søknaden er beskrevet i pt. 10 av veilederen.
Eks. Bestand 3 teig 1:

6. I neste bilde kartfester du feltet ved å klikke på globusen .

Klikk deretter på ‘Rediger i kart’:

 

Når du er inne i kartet kan du tegne feltet ved å klikke på ‘Tegn’ øverst i kartvinduet.

Du kan også bruke geometri fra skogbruksplan dersom du har dette. Klikk på ‘Verktøy’ og velg ‘Hent geometri fra skogbruksplan’. Klikk deretter på bestandet du skal søke hogstmelding for:

 

Når du er fornøyd med geometrien klikker du på lagre endringer:


Du vil få et meldin om at geometri er lagret og et valg om å enten lukke kartet eller å fortsette redigeringen. Dersom du er ferdig klikker du på ‘Lukk kartvinduet’:

7. klikk på ‘Kopier til søknad’ for å overføre data fra kartet til søknaden:

 

8. Fyll inn resterende opplysninger om feltet og klikk på ‘Fortsett’

 

9. I neste steg skal du registrere opplysninger om hogst og foryngelse for feltet. Klikk på ‘Til oppsummering’ når opplysningene er registrert.

 

10. I oppsummeringsbildet kan man legge inn flere felt ved å klikke på linken ‘Nytt felt’. Da gjennomføres samme prossess på nytt (pt. 5-9 i veiledningen).
Dersom ingen flere felt skal legges inn går man videre til registrering av planlagte driftsveier. Dette registreres ved å klikke på globusen ved ‘Driftsveilinje’.

 

11. Når alle felter og driftsveier er registrert kan man legge inn eventuelle merknader/kommentarer og vedlegg som kan være nyttige for saksbehandler.

12. Klikk på send til kommunen når søknaden er komplett:

 

13. I siste steg bekrefter du at du ønsker å sende inn søknaden:

Was this guide helpful to you?