Drenering - saksbehandler
Henrik.levinsen@landbruksdirektoratet.no
Fatte vedtak til søknad om tilskudd til drenering i jordbruket.
1.
Velg sak og legg til arkivopplysninger
2.
Gjennomgang av sak - I
3.
Gjennomgang av sak - 2 Kontroller miljøvurderingen
4.
Gjennomgang av sak - 3 Fatt vedtak
5.
Send til godkjenning
Var guiden nyttig for deg?