Drenering - søker
Henrik.levinsen@landbruksdirektoratet.no
Søknad om tilskudd til drenering i jordbruket
1.
Logg inn i Altinn
2.
Legg inn kontaktperson
3.
Registrer eiendom og eierskap
4.
Registrer dreneringsarbeid og tiltak
5.
Gi en miljøvurdering
6.
Last opp kart med grøfteskisse
7.
Kontrollér søknaden og rett opp eventuelle feil. Send søknad.
Var guiden nyttig for deg?