SMIL - søker
Henrik.levinsen@landbruksdirektoratet.no
Søk om spesielle miljøtiltak i jordbruket
1.
Logg inn i Altinn
2.
Grunnopplysninger - registrer kontaktperson og mobilnummer eller epost-adresse
3.
Søknadsopplysninger (eiendom og eierskap, drift, tiltakstype)
4.
Beskriv prosjektet
5.
Registrer prosjektperioden
6.
Registrer kostnadsoverslag
7.
Registrer finansieringsplan
8.
Last opp vedlegg
9.
Kontroller søknad og send inn
Var guiden nyttig for deg?