Saksbehandling av tilskudd til sykdomsavløsning mv.
Hilde.Dahler.Nordlid@landbruksdirektoratet.no
Viser forskjellige trinn i saksbehandlingen av søknader om tilskudd til sykdomsavløsning mv.
1.
Innlogging, arbeidsbenk og starte saksbehandling
2.
Sakshode, generelle opplysninger om saken
3.
Avansert søk
4.
Søknadsperiode og avløste, begrunne endring, kontroll av næringsinntekt, dispensasjon
5.
Avløsningsårsak, perioder og graderinger, begrunnelse ved endring
6.
Inntekter til fradrag, kontroll av inntekter
7.
Foretakets produksjon, driftsfellesskap, onnetid
8.
Utgifter til avløsning
9.
Dokumenter, vedlegg, kommentar fra søker
10.
Beregning, Korrigere feil for å se beregning
11.
Beregning, maksimalt tilskudd
12.
Beregning, utgifter til avløser
13.
Beregning, tilskudd til utbetaling, avkorting, ubenyttet tilskudd/udekkede utgifter
14.
Fatte vedtak
15.
Skrive begrunnelse, redigere vedtaksbrevet, formatere tekst, lage overskrift, punktlister, tabeller
16.
Send til godkjenning
17.
Godkjenners oppgave, godkjenning av vedtaket, sende ut vedtaksbrev, utbetale tilskudd
Var guiden nyttig for deg?