Utgifter til avløser
Line.Silberg.vanderVelde@landbruksdirektoratet.no
Hvordan fylle ut søknad om tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom og fødsel mv.
1.
Utgifter til avløser - landbruksvikar.
2.
Utgifter til avløser - egen ansatt
Var guiden nyttig for deg?