Inntekter til fradrag
Line.Silberg.vanderVelde@landbruksdirektoratet.no
Hvordan fylle ut søknad om tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom og fødsel mv.
1.
Inntekter knyttet til avløsningsårsaken
2.
Andre inntekter
Var guiden nyttig for deg?