Avløsningsårsak
Line.Silberg.vanderVelde@landbruksdirektoratet.no
Hvordan fylle ut søknad om tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom og fødsel mv.
1.
Velg avløsningsårsak
2.
Periode og gradering
Var guiden nyttig for deg?