Søknadsperiode og avløste
Line.Silberg.vanderVelde@landbruksdirektoratet.no
Hvordan fylle ut søknad om tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom og fødsel mv.
1.
Søknadsperiode
2.
Hvem kan avløses?
3.
Om kontroll av næringsinntekt
Var guiden nyttig for deg?