Slik manøvrerer du i søknad om tilskudd til sykdomsavløsning
Line.Silberg.vanderVelde@landbruksdirektoratet.no
Hvordan fylle ut søknad om tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom og fødsel mv.
1.
Startsiden for søknad om tilskudd til sykdomsavløsning
2.
Generelt om utfylling av felter, forflytning i skjemaet og lagring av opplysninger
Var guiden nyttig for deg?