Søke om tilskudd til sykdomsavløsning
Line.Silberg.vanderVelde@landbruksdirektoratet.no
Hvordan fylle ut søknad om tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom og fødsel mv.
1.
Startsiden for søknad om tilskudd til sykdomsavløsning
2.
Generelt om utfylling av felter, forflytning i skjemaet og lagring av opplysninger
3.
Grunnopplysninger
4.
Legg inn søknadsperiode
5.
Hvem har blitt avløst?
6.
Kontroll av næringsinntekt
7.
Velg avløsningsårsak
8.
Periode og gradering
9.
Inntekter knyttet til avløsningsårsaken
10.
Andre inntekter
11.
Oppgi foretakets produksjon
12.
Utgifter til avløser - landbruksvikar.
13.
Utgifter til avløser - egen ansatt
14.
Vedlegg
15.
Oppsummering, beregning og innsending
Var guiden nyttig for deg?