eStil er et elektronisk saksbehandlingsverktøy for Statens landbruksforvaltning, fylkesmenn og kommuner. Det skal brukes for å behandle søknader om tilskudd til jordbruksdrift, i denne sammenheng regionalt miljøtilskudd og tilskudd til organisert beitebruk. Hele prosessen fra åpning av en søknadsomgang, registrering av søknader, behandling, vedtak, til og med utbetaling skjer i eStil. Klagebehandling og dispensasjoner skjer på utsiden av systemet.

Figuren under viser hvordan flyten mellom regionalt miljøtilskudd og organisert beitebruk er lagt opp i eStil.

diagram.jpg

RMP og OBB behandles som en ordningsgruppe, men som to ulike ordninger. De har hvert sitt søknadsskjema og registreres ulikt i eStil. Saksbehandlingen skjer på tilnærmet lik måte. Det er felles utbetaling og felles rapportering på RMP og OBB. I tillegg samles inn ekstrainformasjon for OBB (statistikkdatabase). Dette er bakgrunnen for de ulike søknadsskjemaer mellom de to ordningene.