Søk om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Del 1: frist 15. mai 2017, telledato 1. mai 2017
Arvid.Berge@landbruksdirektoratet.no
Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd
1.
Søknadsskjema: Seksjon grunnopplysninger
2.
Søknadsskjema: Seksjon antall dyr
3.
Søknadsskjema: Seksjon vedlegg
4.
Søknadsskjema: Seksjon egenerklæringer
5.
Søknadsskjema: Seksjon oppsummering og send
6.
Stopp-, varsel- og info-meldinger
7.
Tips 1: Skriftstørrelse, høykontrast, nynorsk i søknadsskjemaet
8.
Tips 2: Økologiske dyr
9.
Tips 3: Linjer mangler i firefox
Var guiden nyttig for deg?