Velge eiendom som tiltaket skal tegnes på
rannveig.bo.floystad@slf.dep.no
Videoen viser hvordan du velger eiendom i kartløsningen for regionale miljøtilskudd.
1.
Velg eiendommen du gjør tiltak på
Var guiden nyttig for deg?