Elektronisk tiltaksregistrering

Innlogging og henting av elektroniske tiltak

Når skogeier har fått en tekstmelding fra entreprenør om at et tiltak er sendt elektronisk og kan hentes på skogfondskontoen, kan skogeier logge seg inn via www.landbruksdirektoratet.no og Skogbruk:

Derfra tas skogeier til Altinn:

De fleste skogfondskontoene er registrert på skogeiers personnummer. Dersom skogfondskonten er registrert som et foretak, velger skogeier foretaket i nedtrekkslisten.

Derfra tas skogeier til skogfondssystemet WEBSKAS. Dersom skogeier har fått tilsendt oppdrag fra entreprenør elektronisk, kommer dette fram som en lenke her.

Ved å klikke på lenken, tas skogeier til en side som viser tiltakene fra entreprenør. Det er mulig å velge hvilke tiltak som skal hentes eller hente alle tiltakene samlet.

 

Skogeier henter inn de tiltakene som ønskes refundert med skogfond. Vi gjør oppmerksom på at MVA-pliktig skogeier ikke får skattefordel ved bruk av skogfondsmidler til å dekke MVA
Når tiltaket er hentet inn avgjør skogeier hvor mye av tiltaket som skal dekkes med skogfond. Her er det avgjørende om det er tilstrekkelig med midler på skogfondskontoen. Om det klikkes i de åpne feltene, fylles kostnad for tiltaket automatisk inn, og så kan beløpet redigeres om skogeier ikke ønsker hele beløpet dekket med skogfond.

Velg kostnadene som ønskes dekket, og velg «Fortsett»:

Etter å ha valgt beløp til utbetaling, tas skogeier til et oversiktsbilde hvor vedlegg kan lastes opp og skogeier kan søke om tilskudd. Det er også mulig for skogeier å gå inn på de enkelte tiltakene og se på detaljene, for eksempel kartfestingen fra entreprenør.

 

Deretter tas skogeier til en side der skogeier gjøres kjent med og bekrefter vilkår omkring søknad om tilskudd og refusjon av skogfond. Her kan du også velge å «Endre betalingsmottaker». Ved å velge «Godta» her, sendes søknaden til kommunen for behandling.

 

Når kommunen har behandlet saken, vil statsforvalteren på vegne av kommunen utbetale skogfonds- og/eller tilskuddsbeløpet i henhold til kommunens vedtak.

Skogeier kan når som helst i prosessen avbryte arbeidet med søknaden, for så å hente den opp igjen på et senere tidspunkt. Da vi søknaden ligge under «Søknader Inn- og Utbetaling» og «Se aktive og tidligere søknader»:

Was this guide helpful to you?