Registrere søknad om driftstilskudd
Per.Olav.Rustad@landbruksdirektoratet.no
Steg for steg beskrivelse av hva skogeier må gjør for å registrere og sende inn en søknad om driftstilskudd.
1.
Start registrering av søknad
2.
Registrere basisinformasjon for søknaden
3.
Kartfesting av driftsvei (hvis relevant)
4.
Informasjon om de enkelte feltene som skal avvirkes
5.
Fullføre søknaden og sende til kommunen
Var guiden nyttig for deg?