Kan to ulike tiltak overlappe?
turid.trotscher@slf.dep.no
Denne videoen viser hvordan to tiltak som ikke kan overlappe klippes mot hverandre, mens tiltak som kan overlappe legger seg oppå hverandre
1.
Tiltaket kan tegnes på det blå markerte området. Det som tegnes utenfor blir automatisk klippet bort.
2.
Noen tiltak kan ikke tegnes oppå andre tiltak, mens andre kan. Hvis området under tegningen blir blått kan du tegne oppå, hvis ikke blir det klippet bort.
3.
Det siste tiltaket kan tegnes oppå det første tiltaket men ikke det andre tiltaket vi tegnet
Var guiden nyttig for deg?