Koble veisøknad til veiarkivet
per.olav.rustad@slf.dep.no
Viser hvordan veisøknader skal kobles til veiarkivet.
1.
Koble søknad hvor det kun er en vei i arkivet som har matchende veinummer
2.
Koble søknad når det er flere veier i veiarkivet som har matchende veinummer.
3.
Koble søknad når veinummeret i søknaden ikke matcher noen veier i veiarkivet.
4.
Finne flere detaljer fra søknaden vi skal koble.
Var guiden nyttig for deg?